สรุปตัวเชื่อมประโยค (Conjunctions)

posted on 26 Jun 2008 09:47 by ajarn-thanchanok

 

1.) Although = Even though = Though = Even if + ประโยค

      ( even though /even if ใช้เน้นหนัก   มากกว่าalthough ) " ถึงแม้นว่า "

       เช่น  Although he is stupid , he does his work well.

2.) However + adj / adv ,   + clause  .    " อย่างไรก็ตาม"                                                                                      

        Ex.    However hard she tries , , she never seems to succeed.

        Ex.     However active she is , she can't catch up with her friend.

3.) Despite / In spite of  + N / Phrase / Ving ,  + clause  . " ทั้งๆ ที่ "

        Ex. In spite of / Despite his honesty , his boss did not rely on him .

4.) Because of / On account of / Due to / Owing to / Thanks to  + N/ Phrase , + clause. " เนืองจาก"

        Ex. Because of the heavy rain , the party has been cancelled.

5.) Because / Since    + Clause  ,    +   Clause  .     " เพราะว่า"

        Ex. Since it rained heavily , he didn't drive .

 6.) Unless / If +   Clause   .( if....not ) " ถ้า....ไม่    ,  ถ้า "

         Ex. We won't have a picnic unless the weather is good .

 7.) -    Active Voice      People say that ...... " เล่ากันว่า"

      -    Passive Voice   เป็น   It is said that .........  เช่น  It is said that the honesty is the best policy.

      -   Active Voice    People believe that ......" เชื่อกันว่า"

      -    Passive Voice   It is believed that .......

   8.)  No other + N เอกพจน์ + v +  as  .......as   + S

       เช่น No other car in Thailand is as beautiful as her car.  

edit @ 26 Jun 2008 16:32:54 by Ajarn Thanchanok "english grammar"

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (49.230.121.209|10.130.101.132, 49.230.121.209) on 2014-02-26 20:18

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะอาจารย์
เข้าใจง่ายดีจังค่ะ ^^

#4 By Jiseino on 2012-08-28 21:39

ทำไมคุนหอยหย่ายย หยาบคายจังค๊ะ

ทำไมต้องมาด่าอาจารย์ด้วยยหล่ะคะ ToT

#3 By pnl (110.164.68.130) on 2011-06-23 15:10

ถ้าเป็น because จะใช้กับอนาคตที่มองไม่ห็น คาดเดาได้ยาก และต้องใช้สัมผัสที่6

#2 By ก (119.42.67.225) on 2008-12-02 19:51

อิหอยแตกกกกกกกก


อิอ้วกแตกกกกกกกกก

อิตูดบลานนนนนนนนนน

อิหน้าสนตีน


555+

สัดดอกหมอกหมอย

#1 By หอยหย่ายย (158.108.203.51) on 2008-08-20 08:57

Ajarn Thanchanok "english grammar" View my profile

Tags